Invalidiliitto

Invalidiliitto ry on vuonna 1938 perustettu tuki- ja liikuntaelinvammaisten valtakunnallinen vaikuttamisen, edunvalvonnan ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto vaikuttaa vammaisia ihmisiä koskevaan päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liitto tekee työtä sen eteen, että kuntien peruspalvelut turvataan, ympäristöstä tulee esteetön ja ihmisiä arvostetaan, kunnioitetaan ja avustetaan vammasta ja iästä riippumatta.    

 

 

Apeced ja Addison ry on Invalidiliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksen potilasjäsenet ovat automaattisesti myös Invalidiliiton jäseniä. 

 

 

Invalidiliiton Harvinaiset–yksikkö on resurssikeskus, joka toimii Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa. Harvinaiset -yksikön toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinvamma tai muu harvinainen vamma tai sairaus, sekä heidän perheilleen ja läheisilleen. Harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluville ryhmille on kursseja ja teematapaamisia. Apeced- ja Addison- potilaille tarkoitettuja kursseja on järjestetty vuodesta 2005 lähtien.

 

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön suunnittelijat:

Jenni Kuusela, p. 044 765 0410,

Tanja Lehtimäki, p. 040 728 1737,