Muut tukimuodot

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata välttämättömät ja kohtuuhintaiset asunnon muutostyöt suunnitteluineen ja kiinteine laitteineen. Asunnon korjaustoimiin voi saada korjausavustusta. Kotona asumisen sekä kotona että kodin ulkopuolella selviytymisen tukemiseksi voi saada erilaisia tukia: omaishoidon tuki, kotipalvelu/kotihoito ja henkilökohtainen apu. Tukia haetaan sosiaalitoimistosta.

 

Erityisopetusta on mahdollista saada esim. vaikean sairauden vuoksi. Lisäksi vaikeasti vammainen lapsi saa tarvittaessa koulunkäyntiavustajan, joka voi toimia koulutyön ohjaamisen ohella myös saattajana. Koululaisilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada mm. terveydentilan perusteella tukea koulumatkoihin, koulukyyteihin tai saattamiseensa.

 

Sosiaalitoimiston on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut, mikäli julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö on hankalaa. Tuki koskee opiskelu- ja työmatkoja sekä vapaa-ajan matkoja ja mahdollistaa myös saattajan käytön. Vammaiset henkilöt voivat saada myös vapautuksen ajoneuvoverosta. Vammainen henkilö voi saada palautusta autoverosta tullilta uuden auton hankinnassa ja lisäksi sosiaalitoimistosta harkinnanvaraista tukea auton hankintakuluihin. Poliisi voi myöntää pysäköintiluvan vaikeavammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten. VR, Matkahuolto ja Finnair myöntävät erilaisia alennuksia eläkeläisille. VR ja Finnair tarjoavat vaikeavammaisen saattajalle edullisia matkoja ja ne myös tarjoavat tilauksesta asemilla nk. saattopalvelua.

 

Eläkeläiset saavat alennusta myös erilaisista pääsylipuista. Monet lomajärjestöt järjestävät tuettuja sosiaalisia lomia mm. pitkäaikaissairaille. Lomia voivat hakea yksilöt tai vammaisyhdistykset.