Sairauden kulukorvaukset

Lääkärinpalkkiot, tutkimus- ja hoitokulut ovat Kelan korvattavia, kun hoito on tarpeellista ja johtuu esim. sairaudesta. Potilaalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita. Sairasvakuutus korvaa osan yksityislääkärin ja muun yksityisen sairaanhoitopalvelun kustannuksista. Korvausta ei makseta julkisen terveydenhuollon maksuista. Terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto, jonka seurantajakso on kalenterivuosi. Maksukattoa kerryttävät mm. terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut, sairaala­vuorokaudet ja monet terapiat. Alaikäisten lasten asiakasmaksut kerryttävät huoltajan maksukattoa. Maksukaton täytyttyä suurin osa hoidoista on mak­suttomia. Summaa eivät kuitenkaan kerrytä esim. hammashoito ja yksityiset terveyspalvelut. Jokaisen on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

 

Sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden korvattavuus jaetaan kolmeen luokkaan: peruskorvaus (42 % lääkkeen hinnasta), alempi erityiskorvaus (72%) ja ylempi erityiskorvausluokka (100 %). Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä peritään omavastuuosuus. Oikeus lääkkeen erityiskorvattavuudesta on aina erikseen haettava Kelasta ja siitä tulee merkintä Kela-korttiin. Suurissa lääkekustannuksissa on määrätty lääkkeiden vuotuinen maksukatto. (Kattoa eivät kerrytä mm. käsikauppatavara-lääkkeet). Lääkekaton seuranta kuuluu Kelalle, joka ilmoittaa katon ylityksestä.

 

Sairaanhoitoon liittyvät matkat ovat Kelan korvattavia. Niihin kuuluvat matkakustannukset, jotka aiheutuvat sairauden tutkimuksista, hoidoista sekä kuntoutuksesta. Potilaan maksettavaksi jää omavastuuosuus. Matkakorvauksille on määrätty vuotuinen matkakatto ja sitä kerryttävät myös omavastuuosuuden alittavat matkat. Kela lähettää matkakaton täyttymisestä ilmoituksen, jonka jälkeen matkakustannukset korvataan kokonaan.