Vammaisetuudet

Kelan maksamia vammais- ja hoitotukia kutsutaan yhteisellä nimellä vammaisetuudet. Vammaistuen tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Tuet on porrastettu kolmeen luokkaan: perustuki, korotettu tuki ja ylin tuki, ja niitä haetaan Kelasta. Alle 16-vuotiaan vammaistukea maksetaan sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvan tavanomaista suuremman rasituksen ja sidonnaisuuden korvaamiseksi. Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoituksena on tukea työikäisten vammaisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä työelämässä ja opiskelussa. Tuen edellytyksenä on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa hakijalle toimintakyvyn alentumista ainakin vuoden ajan. Eläkkeelle jäätyään vammaisella saattaa olla oikeus Kelan hoitotukeen, joka on vammaistuen kaltainen, mutta poikkeaa siitä määrältään ja jakoperusteiltaan. Korotetun tai ylimmän hoito- tai vammaistuen saaminen edellyttää vaikeavammaisuutta.