Kasvuhormonin vajaus

Kasvun hidastuminen

 

Muutamalle prosentille APECED-potilaista kehittyy aivolisäkkeen kasvuhormonin vajaus, jonka hoitoon käytetään kasvuhormonia ruiskeena kasvuiässä. Kilpirauhashormonin vajaus kasvuiässä hidastaa aina kasvua. Pituuskasvun poikkeava hitaus, ja erityisesti kasvun hidastuminen, vaatii selvityksen.

 

 

 

Ote professori Jaakko Perheentuvan potilasohjeesta 2006:

 

Kasvun hidastuminen; kasvuhormonin vajaus; kilpirauhashormonin vajaus.

Pituuskasvun poikkeava hitaus ja erityisesti kasvun hidastuminen vaatii selvityksen. Kilpirauhashormonin vajaus, hypotyreoosi, on mahdollinen syy; se on helppo todeta yksinkertaisella veritutkimuksella. Hypotyreoosi on ilmaantunut kasvuiässä vain yhdellä potilaistamme, hänellä se oli ensimmäinen taudinkomponentti. Muilla potilaillamme hypotyreoosi kehittyi vasta aikuisiässä vähäoireisena ja rutiinitutkimuksessa todettuna. Kasvun hidastumisen syy on joka tapauksessa viipymättä selvitettävä. Kasvuhormonin vajaus on todettu kasvun hidastumisen syyksi muutamilla APECED-potilailla.